ผลการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผังปาล์ม 2 – โครงงานเครื่องขุดย้ายกล้าพืชผัก สพป. สตูล 86 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด – เครื่องมือเก็บยางก้อนถ้วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร – อุปกรณ์ใส่ปุ๋ย Innovation 1 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 4
5 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 5
6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 6
7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 7
8 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 7
9 โรงเรียนบ้านพุรวก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 9
10 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 9
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 11
12 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 12
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 13
14 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 62 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน