ผลการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 4
5 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 4
6 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 6
7 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 7
8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 7