ผลการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 4
5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 5
6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 6
7 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 7
8 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 8
9 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 9
10 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 63 ทองแดง 10
11 โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร No name

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน