ผลการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 (ขยายโอกาส)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 4
5 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 5
6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 6
7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 7
8 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 8
9 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 9
10 โรงเรียนโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 10
11 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62 ทองแดง 11
12 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 55 เข้าร่วม 12
13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 12
14 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน